Feminized of feminised, betekent dat de cannabis zaadjes die je koopt alleen vrouwelijk zijn, dit is op zich ideaal omdat je aan mannelijke cannabis plantjes in principe niets hebt, deze produceren namelijk geen bloemen met THC. Feminized zaden zijn wel duurder dan normale of regular zaden, waarvan normaal gesproken de helft vrouwelijk is. Het ontstaan van vrouwelijke planten kan nog op andere manieren beïnvloed worden. Hieronder volgt meer diepgaander informatie hierover van Dutch Passion.

Skunk #11 feminized Dutch Passion

Voordelen
Gefeminiseerde zaden hebben diverse voordelen t.o.v. reguliere zaden:
1. Ten eerste zijn zowat alle nakomelingen vrouwelijke planten. Dit is een geweldig voordeel voor zowel de teelt onder kunstlicht, in de kas en in de volle grond.
2. In de tweede plaats is de gefeminiseerde variëteit uniformer (homogener) dan de oorspronkelijk reguliere variëteit.
3. De kwaliteit (smaak, aroma, potentie) van marihuana uit gefeminiseerde zaden is in doorsnee beter dan de kwaliteit van marihuana uit de gemiddelde zaad-plant. De kwaliteit van de marihuana uit gefeminiseerde zaden is ook beter dan de kwaliteit van marihuana geproduceerd door klonen. Klonen zijn volwassen planten, die dwerggroei vertonen en derhalve de groeikracht van jonge zaad-planten missen. Het gemis aan deze groeipotentie is ook te merken aan de kwaliteit (THC-gehalte en smaak) van de oogst. Hoe ouder klonen zijn, hoe zwakker ze worden.

Ontstaan vrouwelijke cannabis planten
In een experiment in 1999 heeft Dutch Passion van 15 variëteiten, gefeminiseerde zaden (30 zaden per variëteit) uitgezaaid om:
- de percentages vrouwelijke, mannelijke en hermafrodiete planten te bepalen.
- de homogeniteit van de planten, onderling per soort, met elkaar te vergelijken.

Mekong High feminized Dutch Passion
De resultaten waren veelbelovend. Negen van de 15 variëteiten hadden 100% vrouwelijke nakomelingen, terwijl de percentages vrouwelijke nakomelingen van de overige 6 variëteiten schommelde tussen de 80 en 90 procent. De overige planten waren hermafrodieten, waarbij de mannelijke bloemen aan het einde van de bloeitijd ontstonden, zodat nauwelijks zaad-vorming kon plaatsvinden. Ongeveer zeventig procent van de planten gekweekt uit "gefeminiseerde" zaden, was veel homogener dan de planten van dezelfde variëteit, gekweekt uit de "reguliere" zaden. Ongeveer twintig procent was iets homogener, terwijl ongeveer tien procent als niet verschillend werd gezien.

Uit eigen onderzoek en literatuur blijkt dat het ontstaan van een mannelijke of een vrouwelijke cannabis-plant uit zaad, behalve van de aanleg in de geslacht-chromosomen, ook afhankelijk is van diverse omgevingsfactoren (stikstofgehalte, kaliumgehalte, luchtvochtigheid, hoogte van de temperatuur, kleur van het gebruikte licht, uren licht per dag, stress).

Een verhoging van het standaard-stikstofgehalte zorgt ervoor dat meer vrouwelijke cannabis planten uit zaden ontstaan. Een verhoging van het kaliumgehalte neigt naar meer mannelijke planten en omgekeerd. Een verhoogde luchtvochtigheid zorgt voor een verhoging van het aantal vrouwelijke planten uit zaad, een verlaging voor meer mannelijke planten. Een lagere temperatuur zorgt voor een groter aandeel vrouwelijke cannabis planten, een hogere temperatuur voor meer mannelijke planten. Meer blauw licht geeft meer vrouwelijke planten uit zaad, meer rood licht geeft meer mannelijke planten. Minder uren licht per dag geeft meer vrouwelijke individuen, meer uren licht per dag geeft meer mannelijke planten.

Frisian Dew Feminized Dutch Passion
Produceren
Voor de productie van onze gefeminiseerde cannabis zaden, starten we met geselecteerde vrouwelijke klonen (stekken) van onze cannabis-variëteiten. Onder normale groei-condities verschijnen in deze vrouwelijke stekken geen mannelijke bloeiwijzen. Met de door ons ontwikkelde methode zijn we in staat om deze vrouwelijke klonen, aan te zetten tot uitbundige productie van mannelijke bloeiwijzen. Het geproduceerde stuifmeel gebruiken we voor de productie van onze "gefeminiseerde cannabis zaden".

Dutch Passion neemt echter geen verantwoordelijkheid voor het verkregen percentage vrouwelijke planten, gekweekt uit onze "gefeminiseerde zaden", omdat dit percentage onder meer afhankelijk is van de door de consument gebruikte kweek-technieken.