Modelformulier herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Dutch Headshop
De Trompet 1715
1967 DB Heemskerk

Telefoon: 0251 20 62 68
Bereikbaar: Iedere werkdag van 9:00 tot 21:00 uur op zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur
info@dutch-headshop.nl


— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :


— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):


— Naam/Namen consument(en)


— Adres consument(en) :


— IBAN Rekeningnummer:


— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


— Datum(DD-MM-YYYY):


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Age Gate -NL

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent


Ja, ik ben 18 jaar of ouder Nee, ik ben nog geen 18